Fejlesztő foglalkozás


Óvodánk 2022 szeptembere óta saját fejlesztő pedagógussal is rendelkezik.

A jól felszerelt fejlesztői szobában az óvodás gyermekek részképességeinek fejlesztése történik egyéni vagy kiscsoportos formában.

A foglalkozások során a gyerekek azon képességeinek fejlesztése folyik, amelyekre a mindennapokban, illetve az iskolában szükségük lesz. Ilyen főbb területek az észlelés, térészlelés, testséma, emlékezet, figyelem, beszéd, mozgás és számolás. Ezek a részterületek egymással szoros összefüggésben vannak, így általában komplex fejlesztésre, több esteben más szakember bevonására is szükség lehet. Óvodánkban a Pedagógiai Szakszolgálat logopédusaival, gyógytornásszal, pszichológussal szakmai közösségben tudjuk az összetettebb problémákat kezelni.

Az ellátásba legkésőbb az 5 éves korban elvégzett szűrővizsgálatok alapján kerülnek be a gyerekek.

A fejlesztő foglalkozások játékosak, örömteli tevékenységek a gyerekek számára. A sokoldalú órákon mindig nagy örömmel vesznek részt.

Mesevilág óvoda halacska csoport
 Copyrights©2019 mesevilagom.hu | Minden jog fenntartva!