Halacska csoport

Méhecske csoport

A Halacska csoportba jelenleg 18 imádnivaló kicsoportos gyermek jár. Óvodánkban a gyerekek napjait vidám környezetben, szeretetteljes dolgozók (2 óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens, dajka) gondoskodásában töltik, akik hisznek abban, hogy minden kicsi személyiség egyedi és különleges.

 A játékos tevékenységek során kiemelten fontosnak tartjuk a kreativitást és az önkifejezést, valamint az egymás iránti tisztelet és segítőkészség megalapozását. Hosszútávú célunk az iskolai életre való felkészítés, melyet lépésről-lépésre, a gyerekek egyéni fejlettségi szintjének megfelelően, játékos cselekedtetéssel érünk el.

A kommunikáció, az anyanyelvi nevelés támogatásával, közvetlen tapasztalatszerzés útján fejlesztjük gondolkodásukat. A gyermekek napközben is szívesen ismétlik a tanult mondókákat, például játék, öltözés vagy séta közben.

 Az ölelés, az érzelmek kifejezése, az egy közösséghez való tartozás érzésének kialakítása fontos számunkra. A csoport napi rutinjához tartozik a beszélgetőkör, mely támogatja a gyerekeket érzelmeik felismerésében és feldolgozásában. A sikerélmény biztosításával, a humor jelenlétével pozitív, vidám, érdeklődő, a világra nyitott gyermekeket nevelünk.

A különböző művészeti tevékenységek eszközeit gyakran hívjuk életre. A gyerekek kedvencei közé tartozik a festés, éneklés és a ritmushangszerek használata. A népszokások, hagyományok megélése, a környezettudatosság szemléletének átadása nyomon követhető munkánkban. 

Mesevilág óvoda halacska csoport
 Copyrights©2019 mesevilagom.hu | Minden jog fenntartva!