Maci csoport

„Ismerd meg gyermeked és szeresd!” (Vekerdy Tamás)

Maci csoport

Intézményünkben egy pedagógiailag, autizmus módszertanilag egy újszerű, mondhatni egyedi rendszerben neveljük, fejlesztjük a csoportunkba járó autizmus spektrum zavarral érintett gyermekeinket. A tematikánk, hogy a gyermekek, kis létszámú, egyénre igazított protetikus, struktúrált környezetben töltik a mindennapjaik nagyrészét, de a gyermek fejlettségi szintjéhez igazodva nap közben, pedagógiai asszisztensünk segítségével bekapcsolódhatnak az integrált csoportjaink szabadjátékába, tervezett tevékenységeibe, közös programjaiba, mind addig amíg a gyermekek igényeit relevánsan támogatják az adott szociális helyzetek. Ha a gyermekek elfáradtnak vagy szenzorosan túl töltődnek, akkor a pedagógiai asszisztens kollégánk kíséretével visszatérnek a számukra bejósolhatóbb, ingerekkel kevésbé telített saját csoport szobájukba. Ezért is hívjuk magunkat Átmeneti csoportnak, mert az autizmus specifikus nevelési struktúra és az integrációs nevelési környezet puha átmenettel átjárható óvodánkban a csoportunkba gyermekek számára. Jelenlegi tapasztalataink nagyon pozitívak a gyermekek fejlődési profilját figyelembe véve. A csoportban egy óra eltolódással folyamatosan két óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens, óvodai dajka néni van jelen a napi tevékenységek során.

Jelenleg kilenc kisgyermek jár a csoportunkba. Egyéni fejlődési szinthez létre hozott napirend, idő struktúráló timerek, vizuális prontok, protetika, szociális történetek, folyamatábrák, AAK teszi a gyermekek számára be jósólhatóvá a napi tevékenységeket, önállóan használhatóvá az általuk használt közösségi tereket. A csoportszobánkban szenzoros szoba található labdafürdővel, szenzoros fejlesztő labdákkal, szenzoros matató falakkal, szenzoros világító asztali panellel-hozzá tartozó érzékfejlesztő eszközökkel, hallásvédelmet szolgáló fültokokkal, súlyozott játékokkal, fényfüggönnyel, színváltós fénygömbökkel, buborék oszloppal, puhakeretes tükörrel felszerelt. A MOZGÁS-KOTTA fejlesztő módszert beépítjük a napi tevékenységeinkbe. A gyermekeink nagyon szeretik a tornateremben tartott tervezett mozgás tevékenységet. A festés, rajzolás, barkácsolás, ragasztás, vágás, gyurmázás, tépés, pasztellkréta használata közben finommotoros képességeket fejlesztő alkotó folyamatok kedveltek a gyermekek körében. A dalok, mondókák, versikék, mesék segítenek bennünket az érzelmi biztonság megteremtésében.

A fejlesztő órákat az EGYMI utazó gyógypedagógiai tanárai végzik. Együtt dolgozunk, team munkában a logopédus, autizmus specifikus, szomató pedagógus, gyógytestnevelő, komplex fejlesztő kollégákkal. Hetente egyszer a gyermekeink kutyaterápiás órán is részt vesznek, ami az irányított figyelmüket, feladattudatukat, feladattartásásukat, szociális kapcsolat teremtésüket fejlesztik.

Részt veszünk az óvodai programokon-mese előadásokon, ünnepségeken, amire előzetesen felkészítjük a gyermekeinket, hogy közös élményeket tudjunk nekik nyújtani. Múzeum pedagógiai órán a múzeum által szervezett csendes órában veszünk részt, ami nagyban segíti a tudás át adás mélységét.

Hitvallásunk, hogy elfogadással, szakmai tudatossággal, korszerű fejlesztő módszerekkel-eszközökkel, kooperatív  szakmai együtt működéssel tudjuk a legtöbbet tenni a ránk bízott gyermekekért!

Maci csoport
Maci csoport
 Copyrights©2019 mesevilagom.hu | Minden jog fenntartva!